Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.

Multimediální katalog

  Milníky společnosti   Představení společnosti

iMEV INFOPHARM®

internetový Modul k Evidenci Vzorků
iMEV je navržen jako online webová aplikace určená pro evidenci výrobního procesu a pohybu vzorků v rámci dané společnosti. Monitoruje celý proces vzniku a pohybu vzorku – od příjmu ještě neoznačených produktů do procesu vzniku vzorku, přes jejich výrobu (označení) až po výdej označených vzorků obchodnímu zástupci.

Množství jednotlivých produktů k označení, již označených i již předaných reprezentantům je možné kdykoliv sledovat ve formě přehledu meziskladů. Veškeré pohyby je možné samozřejmě sledovat i v rámci historie. Další součástí systému iMEV je evidence předání vzorků obchodním zástupcem konečnému příjemci. V rámci tohoto modulu je implementován systém žádanek a schvalování předání vzorku. iMEV umožňuje generování přehledových reportů pro potřeby kontrolních orgánů.

Základní moduly systému iMEV:

 • Příjem neoznačených vzorků
 • Sklad neoznačených vzorků
 • Výdej neoznačených vzorků
 • Mezisklad k označování vzorků
 • Příjem označených vzorků
 • Sklad označených vzorků
 • Výdej označených vzorků
 • Adresář odběratelů
 • Žádanky ke schválení
 • Schválené žádanky k vydání
 • Seznam uživatelů
 • Konfigurace iMEV

Nejdůležitější přínosy aplikace iMEV

 • Díky své architektuře online aplikace je systém dostupný z jakéhokoliv zařízení s internetovým prohlížečem a přístupem k internetu. Lze jej tedy používat na PC/MAC, tabletech i chytrých telefonech všech platforem. Instalace jakéhokoliv dalšího SW vybavení není požadována.
 • Bezpečnost dat je zajištěna pravidelným zálohováním, zabezpečeným způsobem připojení k aplikaci (SSL) a možností šifrovaného ukládání dat. Samozřejmostí jsou různá práva – čtení/zápisu/přebírání – a předávání vzorků pro různé uživatele systému.
 • Slouží pro evidenci postupu výroby, stavu skladu a výdeje vzorků.
 • Obsahuje automatizované generování elektronických příjemek/ výdejek pro zajištění dohledatelnosti pohybu vzorků.
 • Umožňuje generování žádanek pro vydání vzorku zákazníkovi s možností online schvalování, integruje adresář zákazníků s evidencí vydávaných vzorků.
 • Generuje statistiky pohybu vzorků v rámci společnosti, podporuje import informací z externích zařízení (dataloggery…).
 • Pracuje s uživatelskými rolemi – klient určí, kdo vydání vzorků schvaluje, kdo může vzorky vydávat, kdo může v systému pouze číst…
 • Veškeré uživatelsky zadávané informace o pohybu vzorků jsou do systému zapisovány formou jednoduchých dialogů s kontrolou úplnosti vyplnění.
 • iMEV umožňuje generování přehledových reportů pro potřeby kontrolních orgánů (např. SÚKL).
 • Je implementován systém žádanek a schvalování předávání vzorku. Samozřejmostí je evidence historie vydaných vzorků s možností nastavit např. roční limity pro každý z produktů.
 • Ke každému pohybu vzorku iMEV generuje příslušný protokol. Pokud to situace vyžaduje, je možné k tomuto protokolu přiložit další externí soubory (např. záznam z dataloggeru, scan potvrzení o převzetí…).
 • Konfigurace celé služby je prováděna pracovníky společnosti – nejsou zde žádné další technické nároky na zaměstnance klienta.

Díky své ceně je iMEV dostupný všem farmaceutickým výrobcům.

6 900,- Kč/měsíc
Jednotná cena
Neomezený počet uživatelů
Máte zájem o vyzkoušení demoverze aplikace?
Přáli byste si více informací o systému, případně jeho předvedení?
Kontaktujte nás!
Mgr. František Podzimek
marketing, provoz vzdělávacího centra, školení