Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.

Multimediální katalog

  Milníky společnosti   Představení společnosti

iMAP INFOPHARM®

internetový Modul k Analýze národních Pharma dat
iMAP představuje jednoduchou databázovou internetovou aplikaci, která umožňuje na základě importu veřejně dostupných dat ze stránek www.sukl.cz do vlastního datového skladu vyhodnocovat a analyzovat dodávky jednotlivých distribuovaných léčivých přípravků v ČR, registrovaných na SÚKL. Umožňuje vyhodnocovat dodávky jednotlivých distribuovaných léčivých přípravků podle konkrétního držitele registrace jak kumulativně, tak i agregovaně (výběr dle kódů a názvu), provádět souhrnná hodnocení dodávek podle ATC1, ATC3, ATC5 a ATC7 v počtu balení, ve finančním vyjádření a v DDD.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejňuje na svých webových stránkách dle odst. 2 a 5 § 99 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, souhrnné informace o cenách a množství distribuovaných jednotlivých léčivých přípravků získaných z měsíčních hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky dle § 23 odst. 1 zákona o léčivech.
Předmětem měsíčních hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren či jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13 v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv i mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. Data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech (www.sukl.cz).

Základní moduly systému iMAP:

 • Rychlý přehled
  • meziroční porovnání dodávek LP od roku 2013,
  • porovnání dodávek LP v posledních obdobích po měsících,
  • nárůsty a poklesy dodávek v posledních obdobích,
  • nové přípravky,
  • porovnání dodávek dle typu odběratele,
  • porovnání dodávek dle způsobu výdeje;
 • Souhrnné hodnocení dodávek LP
  • vývoj dodávek LP ve zvolených obdobích,
  • porovnání dodávek ve zvolených obdobích – cena/balení/DDD,
  • porovnání nárůst/pokles ve finančním vyjádření,
  • porovnání nárůst/pokles v kusech,
  • vývoj dodávek LP ve vybraných ATC1/ATC7 skupinách,
  • tržní podíly cena/kusy;
 • Výběr dle držitele registrace
 • Výběr konkrétního LP dle názvu nebo kódu SÚKL
 • Přehled nových přípravků registrovaných v daném období
 • Databáze držitelů registračního rozhodnutí
 • Přehled aktualizací

Nejdůležitější přínosy aplikace iMAP

 • Jednoduchá databázová internetová aplikace, která umožňuje na základě importu veřejně dostupných dat ze stránek www.sukl.cz do vlastního datového skladu vyhodnocovat a analyzovat dodávky jednotlivých distribuovaných léčivých přípravků v ČR registrovaných na SÚKL.
 • Online aplikace, která byla vytvořena jako webová stránka umožňující přístup z libovolného zařízení s připojením k internetu. Není třeba nic instalovat, postačí internetový prohlížeč.
 • Aplikace umožňuje vyhodnocovat dodávky jednotlivých distribuovaných léčivých přípravků v ČR podle konkrétního držitele registrace, dodávky konkrétních léčivých přípravků, a to kumulativně i agregovaně (výběr dle kódu a názvu), i provádět souhrnná hodnocení dodávek podle ATC1, ATC3, ATC5 a ATC7.
 • Aplikace umožňuje analyzovat národní pharma data již od roku 2013 v ročním, čtvrtletním nebo měsíčním cyklu, porovnávat dodávky z distribuční sítě do ČR, kumulovaně do států v EU i mimo EU.
 • Aplikace poskytuje údaje o dodávkách léčivých přípravků do sítě zdravotnických zařízení v ČR – v počtech balení, ve finančním vyjádření a v DDD.
 • Aplikace umožňuje výběr dle těchto parametrů:
  • Výběr odběratele – distributor ČR, distributor EU, distributor mimo EU, hygienická stanice, lékař, lékárna, obchodní zástupce, osoba poskytující zdravotní péči, prodejce VLP, veterinární lékař, zahraničí a zdravotnická zařízení.
  • Výběr podle typu pohybu – celkem, dodávky a vratky.
  • Výběr podle způsobu výdeje – na lékařský předpis (R), výdej na lékařský předpis s omezením (§ 39 odst. 4 písm. a) ZoL), volně prodejné léčivé přípravky (F), bez lékařského předpisu s omezením (O), bez lékařského předpisu s omezením (RLPO (P), vyhrazená léčiva (V).

Díky své ceně je iMAP dostupný všem farmaceutickým výrobcům a dovozcům.

6 900,- Kč/měsíc
Jednotná cena
Neomezený počet uživatelů
Máte zájem o vyzkoušení demoverze aplikace?
Přáli byste si více informací o systému, případně jeho předvedení?
Kontaktujte nás!
Mgr. František Podzimek
marketing, provoz vzdělávacího centra, školení