Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.

Multimediální katalog

  Milníky společnosti   Představení společnosti

iMIKS INFOPHARM®

integrovaný Marketingový a Informační a Kontrolní Systém
iMIKS představuje jednoduchý manažerský, informační a kontrolní systém s prvky CRM. Je navržen jako jednoduchá webová aplikace podporující efektivní koordinaci vazeb na zákazníka, umožňuje řízení a kontrolu obchodníků, řízení jejich prodejních aktivit a správu obchodních kontaktů.

Díky webovému rozhraní lze k systému přistupovat z jakéhokoli počítače, tabletu nebo chytrého telefonu, který má funkční připojení k internetu. To umožňuje mít kdykoli a odkudkoli přehled o aktuálních aktivitách společnosti.

Základní moduly systému iMIKS:

 • Aktuální přehledy
 • Adresář firem
 • Adresář osob
 • Seznam aktivit
 • Seznam úkolů
 • Projekty
 • Věcná plnění
 • Evidence smluv
 • Systémové sestavy
 • Uživatelské přístupy
 • Komentáře
 • Kalendář
 • Objednávky
 • Výkazy a plán
 • Reporty
 • Monitoring jízd
 • Geomarketing
 • Interní dokumenty
 • Log akcí
 • Koš a obnovení
 • Externí dokumenty
 • Nástěnka
 • Poznámky
 • Webové odkazy
 • Nepřítomnost
 • Vazby
 • Evidence aktiv
 • Nápověda
 • Konfigurace iMIKSu
 • Správa uživatelů

Nejdůležitější přínosy aplikace iMIKS

 • Informační know-how společnosti je na jednom místě. Jednotná databáze dodavatelů i odběratelů dané společnosti je přístupná online.
 • Evidence veškerých dat navázaných na zákazníky – proběhlá jednání, jejich výsledky, zakázky se zákazníky (smlouvy, zboží, dodávky, ceny, kontrolní dny atd.), ekonomické informace (faktury, platební kalendář, závazky a pohledávky atd.) – na jednom místě.
 • Maximální bezpečnost informací je zajištěna jejich uložením na zabezpečeném datovém serveru, kdy je přenos oběma směry automaticky šifrován.
 • Přímé propojení se systémem iMOS, možnost plánování návštěv podle ekonomických údajů.
 • Jednotný online systém na organizaci času, na řízení vztahů s klienty, na řízení obchodního týmu i jednotlivých obchodních zástupců.
 • Zlepšení schopnosti uživatele systému iMIKS reagovat na potřeby zákazníků, získání přehledu o všech aktivitách při navazování vztahů s novými zákazníky a zároveň i při prohlubování vztahů se stávajícími klienty.
 • Automatické propojení sledování služebních automobilů vybavených systémem monitoringu jízd s evidencí a kalendářem návštěv v systému iMIKS.
Systém je multiplatformní, multijazykový (Čj, Aj, Nj, Pl, Ru) a je optimalizován pro dotykové ovládání.

iMIKS je určen všem firmám bez ohledu na oborové zaměření či velikost.
Díky své ceně je prakticky dostupný všem.

již od 4 000,- Kč/měsíc
Cena dle počtu uživatelů systému
Máte zájem o vyzkoušení demoverze aplikace?
Přáli byste si více informací o systému, případně jeho předvedení?
Kontaktujte nás!
Mgr. František Podzimek
marketing, provoz vzdělávacího centra, školení