Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.

Multimediální katalog

  Milníky společnosti   Představení společnosti

EDU centrum

Pro podporu uživatelů datové sběrné pošty z řad farmaceutického průmyslu bylo v září roku 2010 otevřeno vzdělávací centrum v Nové Pace a dále EDU centrum, které nabízí volnou kapacitu na vzdělávací aktivity v oblasti výpočetní techniky, elektronické komunikace, jazykové přípravy apod. i široké veřejnosti.

Centrum disponuje kvalitním pedagogickým sborem, který má praktické zkušenosti s výukou informačních technologií. Proces výuky je převážně zajišťován vlastními pracovníky, případně odbornými externími pracovníky s firemní podporou.

EDU centrum nabízí dvě specializované multimediální učebny.

V učebně je dále dataprojektor EPSON EB-1925W Full HD s ozvučením (poměr stran 16:10, připojení LAN, Wi-Fi, HDMI, VGA, DVI, 4000 ANSI Lm, poměr kontrastu: 2000:1), projekční plátno rozměrů 240 × 150 cm, keramická tabule 200 × 100 cm, lokální osvětlení pracovišť, zásuvka 230 V pro každé pracoviště a Wi-Fi připojení k internetu. Učebna je plně klimatizovaná s úplným zatemněním.

Počítačová učebna má monitorovací systém umožňující kontrolu činnosti na jednotlivých počítačích.

Specializovaná učebna

Specializovaná učebna s kapacitou až 10 posluchačů je vybavena touto moderní multimediální technikou:

  • dataprojektor EPSON EB-1925W Full HD,
  • projekční plátno 240 × 150 cm,
  • televizor LED Full HD LCD TV 55“ (138 cm) Samsung UE55C6500,
  • DVD přehrávač Philips,
  • vizualizér AverVision V355AF - rozlišení HD 1080p,
  • připojení LAN, Wi-Fi, HDMI, VGA, DVI,
  • zásuvky 230V pro každého účastníka,
  • plně klimatizovaná učebna s úplným zatemněním.
Používání výpočetní techniky se stalo nezbytnou součástí pracovních činností ve všech organizacích i v běžném osobním životě. Počítačová gramotnost je pokládána za nezbytný předpoklad pro efektivní využívání všech možností, které počítače nabízejí. Nejmladší generace dnes získává zkušenost při práci s počítačem již v průběhu školní docházky či studia, ovšem dospělí, kteří ukončili školu před více jak dvaceti lety, tuto zkušenost postrádají. Vzdělávací centrum umožňuje tento nedostatek odstranit.
EDU centrum při zajišťování výuky spolupracuje také v rámci operačních programů jiných subjektů, např. v programech získávání lidských zdrojů nebo pro zlepšení konkurenceschopnosti. Nezbytnou součástí je pro společnost vzdělávání při používání CRM systémů, zejména pak vlastního produktu iMIKS. Vzdělávací centrum zajišťuje také rekvalifikační kurzy a pomáhá pří celoživotním vzdělávání obyvatel. Samozřejmostí je snaha pomocí kurzů přispět k posílení aktivní politiky zaměstnanosti.

Kromě školení pro veřejnost zde jsou školeni vlastní zaměstnanci. Vedle používání vlastních programů byli zaměstnanci proškoleni například v elektronické komunikaci. Český jazyk je jedním z nejsložitějších ve světě, proto se vedení společnosti Data Agentura INFOPHARM rozhodlo pro školení na téma „Umíme správně česky?“

Zajímavým projektem bylo školení seniorů v počítačové gramotnosti. Věk některých účastníků přesahoval 80 let. Kromě základů používání PC se účastníci seznámili i s prostředím internetu. Cílem bylo, aby se babičky a dědečkové nemuseli stydět používat počítač před svými vnoučaty. Díky tomuto školení dokázali pak pochopit i svět mladých.

Společnost také poskytuje školení cizích jazyků, a to zejména německého a anglického. V současné době např. probíhá kurz německého jazyka pro rodiče dětí základních škol. Důvodem byl poznatek, že někteří rodiče nejsou schopni plnohodnotně pomáhat dětem s výukou a s úkoly do školy. Německý jazyk je vyučován zábavnou hravou formou. Firma se tímto způsobem snaží usnadnit život rodinám i dětem.

Ve školicím centru se konaly i některé zajímavé přednášky pro veřejnost. Velmi cennou byla například přednáška o návštěvě Nepálu, na jejímž základě se pracovníci firmy rozhodli podpořit organizaci Himalayan Helping Hands v této zemi.

Počítačová učebna má monitorovací systém umožňující kontrolu činnosti na jednotlivých počítačích. Provoz učeben probíhá od 8::00 do 20:00 hod. Pronájem je poskytován na celodenní nebo půldenní režim.

Pro bezproblémový technický průběh kurzů je zajištěna přítomnost firemního technika po celou dobu trvání akce.