Data Agentura INFOPHARM, s. r. o.

Multimediální katalog

  Milníky společnosti   Představení společnosti

iMOS INFOPHARM®

integrovaný Marketingový a Obchodní Systém
iMOS představuje integrovaný marketingový a obchodní systém určený k monitoringu prodejů a zásob v distribuční síti České a Slovenské republiky. Je určen pro zákazníky DSP (datové sběrné pošty) z řad výrobců a dovozců léků, OTC, potravinových doplňků, kosmetiky, zdravotnického materiálu apod., kteří prostřednictvím distribuční sítě zásobují lékárny, výdejny, zdravotnické prodejny, nemocnice, sociální ústavy atd.

Pro klienty je připravena verze iMOS offline (dostupná pouze pro PC) i verze iMOS online (dostupná přes webové rozhraní).

Verze pro PC je poskytována všem uživatelům DSP zdarma!
iMOS online je vytvořena jako webová služba určená pro širokou škálu zařízení – od počítače po tablet – a je optimalizována i pro dotykové ovládání. Důraz je kladen na co nejsnazší ovládání a srozumitelnost předkládaných výstupních sestav – tabulek a grafů. Ke svým informacím se uživatel dostane z libovolného počítače, tabletu či telefonu. Stačí funkční internetové připojení. V zásadě můžeme říci, že principem funkce systému iMOS online je:
„Přihlas se, zvol si požadovaný výstup a prohlédni si data“.

Základní moduly systému iMOS:

 • Data o prodejích pro obchodní zástupce
  • prodej v regionu dle produktů,
  • hodnocení odběratelů v regionu,
  • seznam odběratelů v regionu,
  • prodeje konkrétního odběratele,
  • roční přehled prodeje,
  • denní dodávky produktů,
  • porovnání prodejů s plánem;
 • Data o zásobách
  • náhled skladového stavu a pohybů konkrétního produktu,
  • informace o aktuálním stavu zvolených produktů ve zvolených distribučních skladech,
  • informace o velikosti skladových zásob včetně možnosti dopočítání doporučené objednávky,
  • porovnání pohybů zvolených produktů vzhledem ke stejnému období v uplynulém roce,
  • vývoj pohybů zvolených produktů v distribuční síti za posledních 54 týdnů;
 • Informace o odběratelích a regionu
  • kontaktní údaje odběratele,
  • statistiky odběratelů v regionu,
  • přehled odběratelů v regionu;
 • Manažerské sestavy
  • hodnocení obchodních zástupců,
  • hodnocení OZ dle BRAND,
  • přehled lékáren v regionech,
  • prodeje dle řetězců,
  • prodeje dle distributorů,
  • žurnál přístupů zástupců,
  • speciální sestavy - sumární prodeje,
  • exporty PharmREP,
  • velké prodeje;
 • PHARMAPA® - online
 • Adresář a aktivity
 • Evidence objednávek
 • Náhled vybraných kontrolních sestav o zpracování dat DSP.
 • Textové souhrnné sestavy zpracovaných dat o prodejích a zásobách.
 • Administrace uživatelů

Nejdůležitější přínosy aplikace iMOS

PRO FIRMU

 • Licence pro celou společnost,
 • žádné další nároky na vybavení PC,
 • žádná instalace software ani dat na počítače uživatelů,
 • žádné rozesílání a instalace dat,
 • pravidelná záloha dat,
 • jednoduché zrušení přístupu k datům konkrétnímu uživateli,
 • možnost importu historických dat,
 • kompletní aktuální databáze odběratelů s indexy IVODI a ipol, včetně možnosti zobrazení na mapových listech.

PRO MANAŽERY

 • Snadné hodnocení prodejních výsledků na celém teritotiu ČR nebo SR,
 • přístup k aktuálním datům o prodejích/zásobách,
 • automatický přepočet prodejů na kupní sílu,
 • přepočet prodejů na regiony obchodních zástupců,
 • přehledné informace o prodejích dle distributorů,
 • možnost definice skupin odběratelů (VIP, k návštěvě …),
 • automatické hodnocení obratu odběratelů vzhledem k jejich potenciálu,
 • detailní přehled o stavu distribučních skladů,
 • možnost exportu tabulek do Excelu.

PRO OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

 • Snadné hodnocení prodejních výsledků v přiděleném regionu,
 • automatický přepočet prodejů na kupní sílu regionu a vyjádření nad/pod potenciálem,
 • možnost definice skupin odběratelů (VIP, k návštěvě …),
 • automatické hodnocení obratu odběratelů vzhledem k jejich potenciálu – usnadnění plánování návštěv,
 • kompletní databáze odběratelů v přiděleném regionu,
 • okamžitý náhled stavu zásob zvoleného produktu v distribučním skladě,
 • rychlý přístup ke kontaktním údajům odběratele včetně umístění – mapa.

Licence pro použití aplikace iMOS online je poskytována pro celou Vaši společnost – bez ohledu na počet uživatelů!

již od 4 000,- Kč/měsíc
 Cena dle obratu (resp. dle zpracovaných přípravků a zpracovaných souborů)
Máte zájem o vyzkoušení demoverze aplikace?
Přáli byste si více informací o systému, případně jeho předvedení?
Kontaktujte nás!
Mgr. František Podzimek
marketing, provoz vzdělávacího centra, školení